Pavlovce - Združenie Slánske vrchy - východ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pavlovce

KTO SME
Kontakt

Adresa: Obecný úrad 143
094 31  Pavlovce
Telefón:    057/4452322
Fax:     057/4886761
E-mail:
obecpavlovce@mail.t-com.sk
Web:
Starosta: Ing. Jozef Kočiš

Základné informácie

Samosprávny kraj:      Prešovský
Okres:           Vranov nad Topľou
Región:            Šariš
Rozloha katastra:     1757 ha
Nadmorská výška:      230-1025 m n. m.
Počet obyvateľov:      738
Prvá písomná zmienka:      1359
Pôvodné názvy:      1359 Paluagasa, 1773 Pawlowcze; (maď.) Kapipálvágás
Kultúrne pamiatky:      -
Prírodné pamiatky:      PP Zárez Stravného potoka


Geografia

Obec Pavlovce sa nachádza na severnej strane úpätia Slanských vrchov, 28 km od okresného mesta Vranov nad Topľou a 4 km od strediskového mestečka Hanušovce nad Topľou. Kataster obce má rozlohu 1371 ha a leží v nadmorskej výške 210 až 1073 m. V súčasnosti je v obci obývaných 129 domov a žije tu 440 obyvateľov.

Kataster obce susedí s mestom Hanušovce a obcami Hermanovce, Bystré, Pavlovce a Zlatá Baňa. Rozloha katastra obce je 670 ha lesa, z čoho 629 ha zaberá poľnohospodárska pôda (z nej 259 ha je orná pôda) a 72 ha intravilán obce. Vysoký podiel rozlohy lesov a lúk je daný geomorfologickým  členením chotára obce. Jeho severná časť je mierne zvlnená pahorkatina, južná časť je výrazne členitá vrchovina na sopečných horninách s hlbokými dolinami.


 
História

Obec Pavlovce vznikla na zákupnom práve asi v 30.-40. rokoch 14. storočia. Založili ju vtedajší usadlíci na čele so šoltýsom Petrom. Samotná obec sa v úradných listinách spomína ako Peterwagasa prvýkrát až v roku 1412, kedy Mikuláš Sós zo Solivaru - jeden z prvých vlastníkov obce - dal Petrovce do zálohu Andrejovi z Kapušian.

V roku 1787 mala obec 30 domov a 219 obyvateľov. Živili sa najmä poľnohospodárstvom, čiastočne ťažbou dreva a výrobou drevného uhlia. Už začiatkom 19. storočia mala obec vlastnú samosprávu a pečatidlo s maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom.

Počas II. svetovej vojny sa obyvatelia obce aktívne zapojili do SNP a v lete 1944 tu mala svoj štáb partizánska skupina Čapajev, za čo nemeckí fašisti 7. septembra 1944 obec čiastočne vypálili.

V roku 1949 bola obec elektrifikovaná a napojená na telefónnu sieť, v roku 1951 sa v obci prvýkrát premietal film, v roku 1959 bolo založené JRD a v roku 1960 začala premávať do obce pravidelná autobusová doprava. V roku 1975 bol daný do prevádzky verejný vodovod a v roku 1999 bola obec splynofikovaná.  Zaujímavosti

Chotár obce ponúka veľa možností pre rozvoj turistiky a cestovného ruchu. V areáli Ragleng sa nachádza letné kúpalisko, ihriská na rôzne športové hry a oddychová plocha s ohniskom a lavičkami pre stretnutia v prírode.  

Vyššie nad obcou sa nachádza Ranč Breziny. Zahŕňa dom hospodára s možnosťou ubytovania 20 osôb, kde sa organizujú aj školy v prírode. Ďalej je tu jazdiareň poskytujúca jazdecký výcvik, hipoterapiu a jazdy na koči. V júni sa tu koná súťaž Pavlovská podkova, kde si svoje majstrovstvo merajú furmani z rôznych častí Slovenska.

V obci je aj salaš známy v širokom okolí kvalitnými výrobkami z ovčieho mlieka (čerstvý a údený syr, oštiepky, parenice, korbáčiky, žinčica, bryndza).  

V roku 2008 bol otvorený Lesný náučný chodník Tajch so vstupnou bránou v lokalite zárezu Stravného potoka, kde vyviera aj železnato - uhličitý prameň. Chodník ponúka návštevníkom informácie o histórii lesníctva a spôsobe lesného hospodárenia v regióne, ako aj o živote a potrebe ochrany miestnej flóry a fauny. Je vybavený informačnými panelmi, zaujímavými technickými aj prírodnými exponátmi a oddychovými zónami.

Katastrom obce Pavlovce prechádza diaľková cykloturistická trasa Alžbeta a je tu sieť značených turistických chodníkov k zaujímavým cieľovým bodom (Krkavčia skala, Tri chotáre, Javornícka Poľana). 
Fotogaléria
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky